روش فکر کردن بعضی افراد و آفت های سی گانه (استاد دکتر سریع القلم)

یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 17:13

روش فکر کردن  بعضی افراد و آفت های سی گانه     (استاد دکتر سریع القلم)

سی آفت در روش فکر کردن بعضی افراد


 1. ۱-نظر خود را نسبت به یک شخص یا موضوع، صحیح و نهایی می دانند؛
 2. ۲-اگر با کسی اختلاف فکری پیدا کنند، بر او القاب می گذارند؛
 3. ۳-اندیشه انسان ها را به خوب و بد تقسیم می کنند؛
 4. ۴-اندیشه انسان ها را به درست و غلط تقسیم می کنند؛
 5. ۵- اختلاف،در یک موضوع باقی نمی ماند؛ به تدریج حتی به صورت ساختگی به موضوعات دیگر تسرّی پیدا می کند؛
 6. ۶-اختلاف فکری به عنوان یک "حق انسانی" محسوب نمی شود؛
 7. ۷-اختلاف فکری به عنوان یک "امر طبیعی" محسوب نمی شود؛
 8. ۸-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، غیبت کردن مجاز می شود؛
 9. ۹-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، تحریف سخن طرف مقابل مجاز می شود؛
 10. ۱۰-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، وارونه جلوه دادن سخن طرف مقابل مجاز می شود؛
 11. ۱۱-وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، دشنام دادن مجاز می شود؛
 12. ۱۲-افراد به گونه ای صحبت می کنند که گویی شناخت آنها از موضوعات، مطلق است؛
 13. ۱۳-این گونه آغاز کردن جملات بسیار کم است: حدس می زنم، احتمال می دهم، تا به امروز به این نتیجه رسیده ام، شاید اینطور باشد؛
 14. ۱۴-مدرک داشتن دلیل بر این نیست شخص آداب اندیشیدن را می داند؛
 15. ۱۵-مدرک داشتن دلیل بر این نیست که شخص نحوه برخورد با اندیشه متفاوت و اندیشه متضاد را می داند؛
 16. ۱۶-وقتی با کسی اختلاف فکری پیدا می کنند با پیراهن و کفش و کیف او هم کار دارند؛
 17. ۱۷-کسانی سریع با دیگران اختلاف فکری پیدا می کنند، که بسیار کم مطالعه کرده اند و عمدتاَ افراد شفاهی هستند؛
 18. ۱۸-کسانی که شفاهی هستند، دقت بسیار کمی دارند؛
 19. ۱۹-کسانی که شفاهی هستند و مطالعه نمی کنند، کمتر به دیگران گوش می دهند: بیشتر می خواهند حرف خودشان را بزنند؛
 20. ۲۰-کسانی که متوجه هستند به یک نظر رسیدن چقدر زحمت دارد، کمتر حرف می زنند؛
 21. ۲۱-کسانی که شفاهی هستند، در بحث کردن زودتر عصبانی می شوند؛
 22. ۲۲-کسانی که شفاهی هستند، با کمترین داده، بیشترین قضاوت ها را می کنند؛
 23. ۲۳-کسانی که ذهن حقوقی و دقیقی ندارند، راحت تر سخنان نسنجیده را می پذیرند؛
 24. ۲۴-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند تا به یک نظر و قضاوت برسند، انسان های اخلاقی تری هستند؛
 25. ۲۵-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، آرام سخن می گویند و فریاد نمی کشند؛
 26. ۲۶-کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، جهل را راحت تر تحمل می کنند؛
 27. ۲۷-فکر کردن ، سخت ترین عادتی است که انسان می تواند به آن عادت کند؛
 28. ۲۸-نحوۀ برخورد یک جامعه با یک فکر و فکر متفاوت، سرنوشت آن را رقم می زند؛
 29. ۲۹-فرد و جامعه ای که در عادات فکری خود تحول ایجاد نمی کند، متوقف می شود؛
 30. ۳۰-تعامل بین المللی باعث می شود تا افراد، جوامع و نخبگان در معرض تفاوت ها قرار گرفته و شروع به فکر کردن بنمایند.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo